Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
Tabeller

Brug af tabeller  

Placeringen af tekst og billeder styres nemmest ved at bruge tabeller. Med tabeller kan man definere faste og præcise afstande mellem de enkelte elementer. Eksempelvis ved at placere billeder i celler for sig og tekst i celler for sig.

Til top

   
Vær opmærksom på  

Tabeller er "født" med afsnitsindrykning i starten af hver celle.
Det betyder, at når man placerer markøren i en celle, vil den stå et lille stykke inde i cellen svarende til et mellemrum. Dette mellemrum må ikke slettes før der er kommet indhold i cellen.

Til top

   
Sådan oprettes en tabel:  
 • Klik på tabelværktøjet yderst til venstre på funktionsbjælken
 • Vinduet med tabelegenskaber kommer frem. (Se billedet nedenfor med Tabelegenskaber generelt)
 • På fanen Generelt defineres egenskaberne for tabellen.
 • Man kan altid efterfølgende tilføje eller fjerne kolonner og rækker, ændre udseende eller justere tabellen .
 • Klik på Indsæt, for at se tabellen og vende tilbage til indholdsredigeringen.
 • I redigeringsvinduet vil man nu kunne se tabellen med stiplede linjer.

Til top

   
Tabel egenskaber generelt   Tabeller_generelt 
Det betyder det:  
 • Kolonner: Vertikale "rækker".
 • Rækker: Horisontale "rækker".
 • Indvendig margin: Skaber luft omkring indholdet i en celle.
 • Cellemargin: Skaber afstand mellem cellerne i tabellen.
 • Justering: Horisontal justering af tabellen på siden.
 • Kant: Definerer tabellens afgrænsninger. Bredden på kanten måles i pixels.
 • Bredde: Tabellens bredde i procent eller pixels.
  Ved fast bredde defineres i pixels.
  Ved tilpasset bredde defineres i procent af sidens bredde.
 • Højde: Tabellens højde på siden. Defineres i pixels eller procent.
 • Klasse: Hvis der er defineret en CSS-style for tabellen, vælges den her.

 Til top

   

Tabel egenskaber
avanceret

 

Avancerede tabelegenskaber

Det betyder det:  
 • Tabel id:
 • Opsummering:
 • Style: Her kan skrives en style til tabellen for højde, bredde, kanter, marginer, baggrundsfarver, baggrundsbilleder etc.
 • Tekstretning: Her vælges om tekst skal skrives fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre. Hvis intet er valgt skrives fra venstre mod højre.
 • Sprogkode:
 • Baggrundsbillede: Vil man have et billede som dækker hele baggrunden i tabellen, vælges det her. Husk at billedet skal være uploadet til systemet for at virke. Billedet vil dække hele tabellen uanset tabellens størrelse. Er tabellen større end billedet vil det blive gentaget.
 • Kantfarve: Er der valgt kant på tabellen, kan man definere en farve til den her. Farven vælges udfra det farvekort som kommer frem, eller ved at skrive farvens hexadecimalkode i feltet.
 • Baggrundsfarve: Her kan vælges farvet baggrund til tabellen. Farven vælges udfra det farvekort som kommer frem, eller ved at skrive farvens hexadecimalkode i feltet.

Til top

   
Celle egenskaber
generelt
  Man har mulighed for at lave specifikke indstillinger for hver enkelt celle i en tabel. Indstillingerne for den enkelte celle kan udvides til at gælde for alle celler i tabellen eller for alle celler i en kolonne.
    Celle egenskaber generelt 
Det betyder det:  
 • Justering: Justerer indholdet i cellen horisontalt.
 • Vertikal justering: Justerer indholdet i cellen vertikalt.
 • Bredde: Definerer en fast bredde på cellen. Vil gælde for alle celler i tabellen.
 • Højde: Definerer en højde for cellen. Vil gælde for alle celler i rækken.
 • Klasse: Er der defineret en klasse i CSS som skal bruges til cellen, kan den vælges her.
 • Celletype:
 • Område:
 • Opdater: Vælges for den aktuelle celle, alle celler i kolonnen eller alle celler i tabellen.

Til top

   
Celle egenskaber
avanceret
 

Celleegenskaber avanceret

Det betyder det:  
 • Tabel id
 • Style: Her kan skrives en style til tabellen for højde, bredde, kanter, marginer, baggrundsfarver, baggrundsbilleder etc.
 • Tekstretning: Her vælges om tekst skal skrives fra venstre mod højre i cellen eller fra højre mod venstre. Hvis intet er valgt skrives som standard fra venstre mod højre.
 • Sprogkode:
 • Baggrundsbillede: Her kan vælges et baggrundsbillede til cellen.
 • Kantfarve: Vælges kantfarve, vil den kunne ses som en indvendig kant på cellen.
 • Baggrundsfarve: Her kan vælges en farve fra farvekortet som kommer frem, eller man kan indtaste farvens hexadecimalkode. Farven ligger bagved indholdet i cellen.
 • Opdater: Vælges for den aktuelle celle, alle celler i kolonnen eller alle celler i tabellen.

Til top

   
Række egenskaber
generelt
  På samme måde som med celler kan man definere egenskaber, som skal gælde for de enkelte rækker i en tabel.
   

Rækkeegenskaber generelt

Det betyder det:  
 • Række i tabeldelen:
 • Justering: Horisontal justering af indholdet.
 • Vertikal justering: Vertikal justering af indholdet
 • Klasse: Har man defineret en klasse til rækker i CSS, kan den vælges her.
 • Højde: Her kan sættes en højde for rækken. Højden vil gælde for alle celler i rækken.

Til top

   

Række egenskaber
avanceret

 

 

Rækkeegenskaber avanceret

Det betyder det:  
 • Tabel id:
 • Style: Her kan skrives en style til tabellen for højde, bredde, kanter, marginer, baggrundsfarver, baggrundsbilleder etc.
 • Tekstretning: Her vælges om tekst skal skrives fra venstre mod højre i cellen eller fra højre mod venstre. Hvis intet er valgt skrives som standard fra venstre mod højre.
 • Sprogkode:
 • Baggrundsbillede: Her kan vælges et baggrundsbillede til rækken.
 • Baggrundsfarve: Her kan vælges en farve fra farvekortet som kommer frem, eller man kan indtaste farvens hexadecimalkode. Farven ligger bagved indholdet i rækken
 • Opdater: Indstillingerne vælges til at gælde for enten den aktuelle kolonne (række) ulige kolonner (rækker), lige kolonner (rækker) eller alle kolonner (rækker) i tabellen.

Til top

   
Rediger tabel med genvejsmenu.    Når man skal redigere en tabel kan det gøres på to måder:

Genvejsmenu

 • Stil markøren i en vilkårlig celle i tabellen.
 • Klik derefter på Indsæt ny tabel på den nederste redigeringsbjælke.
 • Vinduet med tabelegenskaber kommer frem.
  Se billede ovenfor med tabelegenskaber generelt.

  eller:
 • Højreklik med musen inde i en vilkårlig celle.
 • Vælg Tabelegenskaber på genvejmenuen som kommer frem. Se billede til højre >.

På genvejsmenuen har man lidt flere muligheder end på tabelværktøjslinien. De ekstra muligheder er:

 • Del kolonne (fjerner den pågældende række som markøren står i)
 • Kopier kolonne (kopierer rækken som markøren står i)
 • Indsæt kolonne foran (Indsætter række foran)
 • Indsæt kolonne efter ( Indsætter rækker efter)
   

 Til top

 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 43
0.010