Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
Opret ny side - Sideindstillinger

 Opret ny sideMan opretter en ny side ved at vælge ikonet med plustegnet i værktøjslinien. 

Når du har valgt Opret ny side på værktøjslinien kommer følgende faner frem på skærmen. På fanen Indstillinger laves de indstillinger, som skal gælde for siden.

Fanen Sideindstillinger

Sådan udfyldes felterne:

Generelt:
 
◊ Aktiv / ikke aktiv / tidsbestemt

Hvis aktiv feltet vælges, er siden aktiv dvs. at siden er synlig for alle med det samme. Er feltet ikke aktiv valgt, eksisterer siden, men er kun synlig for brugere af hjemmesiden som er logget ind. Vælges tidsbestemt, se herunder.

 
◊ Start og Slut

Bruges når:

  • En side skal vises i et begrænset tidsrum.
    Her sættes både Start og Slut.
  • En side skal have "forsinket" start. Eksempelvis når en side er færdig, men først skal være synlig på et bestemt tidspunkt. Her indstilles kun Start.
  • En side er aktiv, men skal tages af på et bestemt tidspunkt.
    Her indstilles kun slutdato.
 
◊ Overside
Her bestemmes hvordan de enkelte sider er ordnet hierakisk i forhold til hinanden. Overside er den side, som ligger øverst i hierakiet. Eksempel: Hvis man har en overside som hedder medarbejdere, kan man have en underside for medarbejder_1, medarbejder_2 etc.
Hvis en overside ligger øverst i hierakiet, er den vist med sit titelnavn i hovedmenuen.
 
◊ Prioriter efter
Her bestemmes sidernes rækkkefølge i forhold til hinanden. Rækkefølgen har betydning for hvordan siden vises i menuen.
Eksempel: Hvis side B er prioriteret efter side A vil side B vises under side A i lodrette menuer. I vandrette menuer vises B til højre for A.
 
◊ Titel
Her angives sidens navn som den ses i menuen på hjemmesiden. Eksempelvis: Kontakt, Velkommen etc.
 
◊ Overskrift
Den tekst man skriver her, bliver sidens overskrift og vises i toppen af siden. Derudover vises overskriften i en lille forklaringsboks, som kommer frem når man fører markøren henover navnet for siden i menuen.
Overskriften har desuden den funktion, at den gør siden søgbar på internettes søgemaskiner.
Ikke alle hjemmesider er designet så, de viser overskrifter.
 
◊ Destination
Her vælges om siden skal åbne i nyt vindue eller i samme vindue som de øvrige sider. For at skabe sammenhæng på hele hjemmesiden, anbefales det at nye sider/alle sider åbnes i samme vindue.
 

◊ Gem som ny side

Krydses feltet af, gemmes en dublet af siden.
Funktionen svarer til Gem Som i andre programmer.
Skal man bruge siden senere og ikke har noget indhold at lægge på den, kan den gøres inaktiv, ved at fjerne krydset i feltet aktiv.
 
 
Avanceret:
 
◊ Ikke i menu

Hvis en side oprettes med indstillingen Ikke i menu, vil den pågældende side ikke blive vist i menuen.

 
◊ Inaktiv i menu
En side som er inaktiv i menuen vises med sin titel i menuen på nivau med andre sider i menuen, men er inaktiv/ ikke klikbar.
 
◊ Sprog
Angiver sproget på hjemmesiden.
(Site Suite Limited har kun én sprogversion: dansk)
 

◊ Design

Her vælges navnet på det design/udseende som er lavet til hjemmesiden.
Er der lavet flere designs til hjemmesiden vælges de her, alle designs er navngivet.
Eksempel: En hjemmeside kan have en forside som varierer fra de øvrige sider; med en anden baggrundsfarve, ingen undermenuer etc.
 
 
Sidestyring:
 

◊ Ingen

Som udgangspunkt er der valgt Ingen sidestyring
 
◊ Viderestil til
Ønsker man at en bestemt side, automatisk fører hen til en anden side, vælges Viderestil til. Når Viderestil til er valgt, aktiveres adressefeltet og feltet udfor Side.

Man kan viderestille til både interne og eksterne sider, samt vælge tidsrum for viderestillingen.
Viderestilling til interne sider: Siden som der skal viderestilles til, vælges på listen udfor Side.
Viderestilling til eksterne sider:Her skrives den pågældende sides URL i feltet udfor Adresse.
 
◊ Hent indhold
Med denne funktion er det muligt at hente indholdet fra en anden side og få det vist på den pågældene side.
Siden hvorfra indhold skal hentes, vælges på listen udfor Side.
Hent indhold kan gøres tidsbegræsnset ved at sætte start og sluttidspunkt.
 
 
SE OGSÅ:

> Fanen Information

> Fanen Hoved
> Fanen rettigheder
 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 10
0.013