Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
Bogmærker
    Bogmaerker
Bogmærker bruges:  
 • På lange sider hvor det kan være praktisk at give brugeren mulighed for at komme til toppen af teksten.
 • Til henvisninger til andre afsnit i samme tekst.
 • Når man vil henvise fra én side, til et bestemt sted på en anden side.

Insætte "til toppen" på lange sider/tekster.  

For at give brugeren mulighed for at komme til toppen af en meget lang tekst gør man sådan:

 • Sørg for at være logget ind på siden og have valgt Rediger.
 • Stil markøren foran øverste linje i teksten.
 • Klik på ikonet med ankeret på værktøjslinjen.
 • Et lille vindue kommer frem, giv bogmærket navn. Eks. Top.
 • Placer markøren det sted i teksten, hvor man skal kunne komme til toppen.
 • Skriv eks. Til Top > og marker denne tekst.
 • Klik på ikonet med kæden (indsæt link).
 • Et vindue kommer frem, og på listen udfor feltet Bogmærker vælger man navnet på det bogmærke man vil bruge. I dette tilfælde Top.
 • Vælg Indsæt
 • I toppen af teksten vil man nu kunne se et lille lysegult anker.
 • Gem og luk
 • Når man i teksten fører markøren over hvor der står Til top > bliver man ført til toppen af teksten.

Indsætte henvisninger til andre afsnit i samme tekst.  

For at indsætte henvisninger til afsnit i samme tekst, er fremgangsmåden den samme som ved indsætning af bogmærker til toppen.
I stedet for at placere bogmærket i toppen, placerer man bogmærkerne foran de afsnit der skal henvises til.
Giv bogmærkerne relevante navne, eksempelvis overskriften for afsnittet, så er de lette at finde på listen.


Henvisninger til bestemte steder på andre sider.  

For at lave et "hop" fra én side til et bestemt sted på en anden side gør man sådan:

 • Sæt markøren på siden der hvor der skal hoppes til.
 • Vælg ankeret i værktøjsbjælken, giv bogmærket navn, eksempelvis artikel, tryk indsæt. Husk at gemme!!
 • Vælg siden hvor der skal hoppes fra. Markèr teksten som skal gøres aktiv.
 • Klik på linkværktøjet i værktøjslinjen og lav følgende indstillinger:
 • I feltet med linkadresse skrives eksempelvis: /?page=20#artikel.
 • /?page=20 er referencen til side nr.20. En sides nummer kan ses i adressefeltet i browservinduet.
 • #artikel er referencen til bogmærket "artikel"
 • I feltet Destination vælges: Åbn i samme vindue.

 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 42
0.012