Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
Indsætte billeder
Klargøring af billeder til web   For at kunne anvende billeder på hjemmesiden er det nødvendigt at de er gjort klar til det.
D.v.s. at de har den rette størrelse i højde/bredde målt i pixels, og at de har den rette opløsning som er 72 pixels/inch.
Det nemmeste er at benytte et billedbehandlingsprogram som har funktioner beregnet til at klargøre billeder til hjemmesider. Eksempelvis Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements eller Paint Shop Pro.
Anbefaling   SiteSuite indeholder en funktion som kan justere størrelsen på billederne når de er sat ind på siden. Men det kan ikke anbefales, at man bruger den, da det vil betyde længere downloadtider og kræve flere kræfter af computeren, da den hele tiden skal opdatere billedet, fordi det oprindelige billede som er oploadet til systemet, ikke har den størrelse som det vises med på siden.
Oploade billeder   For at kunne sætte billeder ind på en side, er det nødvendigt at oploade billederne til systemet. Se Filstyring>
Indsæt billede   Billedikon
Sådan gør du:  
 • Sørg for at være logget ind og vælg Rediger i værktøjslinjen i venstre side af skærmen.
 • Vælg "Indsæt billede" i redigeringsvinduet
 • Et nyt vindue dukker op, med tre faner (Se billede nedenfor): Generelt, Udseende, Avanceret.
 • På fanen Generelt klikkes på gennemse udfor feltet "Billedets adresse".
 • Et nyt vindue kommer frem med en liste af mapper og filer.
 • Find den mappe som billedet ligger i.
 • I mappen ser du listen med de billeder, som du har uploadet.
 • Vælg det billede, som du vil indsætte, ved at klikke på det.
 • Du vil nu kunne se billedet i vinduet under Se.
 • Giv billedet et navn i feltet Alternativ tekst, så vil der ude på siden komme en tekstboks frem med navnet, når musen holdes hen over billedet.
 • Tryk Indsæt.
 • Du vil nu kunne se billedet inde på siden.
 • Tryk Gem og luk for at gemme siden med billedet på.

    indsæt billede - generelt

Indstillinger   På fanen Udseende har du mulighed for at lave forskellige indstillinger for billedet.
    indsæt billede - udseende
   

Justering: Her har du mulighed for at justere billedet i forhold til teksten.
Vinduet til højre for feltet viser et eksempel på, hvordan det ser ud.

Dimensioner: Her står billedets størrelse angivet i pixels når billedet er hentet i filstyringen. Det kan ikke anbefales at ændre på dimensionerne af billedet. Hvis billedet ikke har den rette størrelse, når det bliver sat ind på siden, bør det slettes i filstyringen og oploades påny i den rigtige størrelse.
Læs anbefaling øverst på siden>

Vertikal afstand: Her kan du definere en indrykning af billedet lodret. Afstanden angives i pixels.

Horisontal afstand: Her kan du definere en vandret indrykning af billedet. Afstanden angives i pixels.

Kant: Her kan du give billedet en kant ved at angive et tal. Tykkelsen defineres i pixels. Skriver du 1 i boksen, vil tykkelsen på kanten være 1 pixel.

Klasse: Hvis der er defineret en bestemt klasse i CSS som skal bruges på billeder, kan den vælges her.

Stil: Hvis der er defineret en style i CSS til billeder, kan den vælges her.

 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 35
0.012