Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
Rediger

Fanen Indhold   

 

 

 Rediger Ikon

Redigeringsværktøjet bliver først synligt når man har valgt en specifik side.
Har man valgt Redigèr i værktøjslinien kommer fanen Indhold frem. De øvrige faner forklares under "Opret ny side".

 

Fanen
Indhold

redigering faner

 

Muligheder

Med redskaberne på fanen Indhold har du mulighed for at:

 • Redigere i eksisterende indhold, primært tekst og billeder.

 • Tilføje nyt indhold til den pågældende side.

 • Redigeringen er med nogle få undtagelser, stort set som at arbejde i et worddokument.

 

Forholds-
regler

Man skal være opmærksom på, at man ikke kan omgå de regler som er defineret af HTML-koderne: dem som bestemmer hvordan indholdet på hjemmesiden opfører sig i internetbrowseren.
Det gælder bl.a.:

 • Ved indsætning af linjeskift skal man holde "skift/shift"- tasten nede, mens man taster "retur/enter". Hvis man kun taster "retur/enter", vil der blive sat et ekstra mellemrum ind efter teksten.

 • Ved brug af overskrifter lægges der også et ekstra mellemrum ind under teksten.

 

Gode råd

 • Hvis man opretter tabeller til at placere indholdet i, er det nemmere at styre de enkelte elementer i forhold til hinanden.

 • Skriver man teksten ind et tekstbehandlingssystem, er det ikke nødvendigt at formatere teksten inden, den sættes ind på hjemmesiden.

 • Den færdigskrevne tekst kan med fordel sættes ind i et tekstprogram som eks. Notesblok, og kopieres herfra inden den sættes ind på hjemmesiden.

  Notesblok laver nemlig ren tekst og efterlader ikke koder, som kan misfortolkes af browserne.

 • Når man kopierer/klipper og sætter tekst ind fra et andet program, er det desuden en god idé at benytte viskelæderet til at fjerne rester af formatering, som måtte følge med fra de andre programmer.

Til top

 
Formaterings-
bjælken
øverst
Formattering øverst
 

SiteSuiteCMS er "født" med standarder for skriftstørrelser, skriftsnit og skrifttyper.

Benytter man standarderne, er det derfor ikke nødvendigt at vælge fra denne værktøjslinje hver gang man vil skrive noget.

Vil man definere en bestemt skrift, som skal bruges på flere eller alle sider, er det  en fordel at definere den i et globalt CSS stylesheet. Så den kan "genbruges" på alle sider.

Se designopsætning>

Typografier
Her kan man vælge de CSS-styles, som er defineret for sitet.

Format
Her vælges foruddefinerede typografier for afsnitstekst, overskifter og adresser.

Typografierne kan også være definerede i CSS.

Skrifttype
Her vælges skriftyper. Anbefales kun til "lokale" ændringer. Skal man bruge en bestemt skrifttype i en bestemt form og størrelse flere eller mange gange på sitet, er det mere hensigtsmæssigt at få defineret en CSS til netop denne skrift.

Skriftstørrelse
Her vælges skriftstørrelse. Se i øvrigt anbefalinger ovenfor.

Til top
 
Formaterings-
bjælken
 nederst 

Formattering nederst

 

Minder meget om formateringsbjælken i et tekstbehandlingsprogram. Føres markøren henover de forskellige redskaber, viser en tekstboks, hvad der vil ske med skriften, hvis det pågældende værktøj benyttes.

Undtagelserne er:

Viskelæderet:
Fjerner rester af formatering fra andre programmer, hvis man benytter Klip/Kopier/Sæt ind. Fjerner også formateringer, som man har lavet undervejs i redigeringen.

Marker den tekst som skal "renses", og klik dernæst på viskelæderet.

Penslen:
Rydder op i koden dvs. den sørger for at der ligger en "ren" HTML-kode bagved.

Til top

 

Redigerings-
bjælken
øverst
 

redigering øverst

 

Redskaberne her kendes fra de fleste tekstbehandlinsprogrammer. Føres markøren henover redskaberne viser en tekstboks, hvad de betyder. Se i øvrigt Gode råd ovenfor.
Forklaringer:

 • Klip, Kopier, Sæt ind
  Fungerer på samme måde som i Word.

 • Indsæt som ren tekst
  Bruges når man skal indsætte tekst klippet/kopieret fra et andet sted.

 • Indsæt fra Word
  Bruges når man vil indsætte tekst fra et Worddokument.

 • Søg
  Giver mulighed for at søge efter ord på siden.

 • Søg og erstat
  Giver mulighed for at søge efter ord og erstatte med andre ord.

 • Horisontal linje
  Indsætter horisontal linje. Fungerer forskelligt i Internet Explorer og i Mozilla Firefox.

 • Slå linjer/usynlige elementer fra
  Bruges i redigeringen, når man benytter sig af tabeller, og vil have et bedre indtryk af, hvordan siden vil tage sig ud, når man har gemt ændringerne og er ude af redigeringen.

 • Specialtegn
  Giver mulighed for indsættelse af specialtegn.

 • Indsæt dato
  Sætter dags dato ind hvor markøren står.

 • Indsæt tid
  Sætter aktuel tidspunkt ind hvor markøren står.

 • Vælg forgrundsfarve
  Ændrer farven på teksten.

 • Vælg baggrundsfarve
  Lægger en farvet bjælke ind under teksten.

 • Indsæt flash-film
  Giver mulighed for at indsætte redigere størrelse på flash-film som er uploadet til systemet.

 • Rediger CSS-style
  Giver mulighed for at redigere i CSS.

Til top

 

Redigerings-
bjælken
nederst
 

redigering nederst

 

Denne værktøjsbjælke indeholder redskaber til indsætning/redigering af tabeller, links, bogmærker og billeder. Føres markøren henover redskaberne, forklares i en tekstboks, hvad de kan.

Tabeller
Tabeller er meget anvendelige til placeringen af de enkelte elementer, som udgør indholdet. Som avanceret funktion kan man indstille egenskaberne for den enkelte celle eller række.

Egenskaberne for den enkelte celle kan indstilles til at gælde for alle celler i tabellen. Mere om tabeller>

Indsætte links
Med linkværktøjet kan man indsætte links til egne sider eller andres sider, samt definere pop-up vinduer. Læs her hvordan>

Indsætte bogmærker
Bogmærker bruges i flere sammenhænge. Eks. på meget lange sider kan det være praktisk, at indsætte bogmærker som giver brugeren mulighed for, at komme til toppen af teksten. Bogmærker kan også bruges til, at komme fra én side til et bestemt sted på en anden side. Læs her hvordan>

Indsætte billeder
Med billedværktøjet indsættes og redigeres billeder. Gør sådan her>

Indsætte CMS-elementer
Indsæt plugins, menuer o.l. Gør sådan her>


HTML
Ved at vælge HTML kan man se og redigere i HTML-koderne som styrer indholdet af siden.

HTML Kodeeditor

rediger HTML

 

Til top

 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 9
0.013