Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
Opret bruger
 Brugere   Man opretter en ny bruger ved at vælge værktøjet Brugere i værktøjslinjen.
Man skal være oprettet som administrator af systemet for at kunne oprette nye administratorer, brugere og grupper og tildele brugerrettigheder.
   

Når du har valgt Brugere på værktøjslinjen kommer der to faner frem på skærmen: Brugere og Grupper.


Opret brugere

Rette = Redigering af udvalgt bruger.
Oprette brugere = Oprette ny bruger.
Slette bruger = Slette udvalgt bruger.

Administrator = Sort jakke.
Publisher = Blå skjorte.
Standard = Grå skjorte.

Udvælg en bruger ved at klikke på den pågældende linie.

Ved hjælp af 'Find' kan der søges efter brugere som er indeholdt i det valgte felt til højre.

Søgning = Slå søgefelt til og fra.

Nederst: Sidenavigation af fundne brugere.


    På fanen Brugere vælges Ny Bruger og du vil se denne fane:

Oprette brugere

 Til top

 

 

   

 

 

Sådan udfyldes felterne:

    Navn: Brugerens eget personlige navn.

Brugernavn: Her vælges et individuelt navn, evt det samme som under navn. Brugernavnet bør af sikkerhedshensyn ikke være på mindre end 6 tegn.
 
Password: Her tildeles den enkelte bruger et unikt password som kun vedkommende kender. Passwordet bør af sikkerhedshensyn ikke være på mindre end 6 tegn. Passwordet skal huskes af den enkelte og bør ikke skrives ned.

Bekræft Password: Her indtastes passwordet igen som bekræftelse.

E-mailadresse: Her indtastes brugerens e-mailadresse.

Niveau: Her kan vælges mellem 3 brugerniveauer, Standard, Publisher, Adminiatrator.

Standard:

 • Kan redigere sin profil.

 

Publisher:

 • Skal oprettes af en administrator. 
 • Kan først bruge sine rettigheder, når vedkommende er tildelt ejerrettighed til en specifik side af administratoren. Se indstilling af publisherrettigheder>
 • Kan have adgang til at læse, skrive og redigere indhold på de sider som vedkommende er ejer af.
 • Kan redigere sin profil.

Administrator:

 • Har adgang til alle funktioner på alle niveauer.
 • Kan skrive, læse og administere indhold på alle sider.
 • Kan tilføje og fjerne indhold på alle sider.
 • Kan oprette og nedlægge sider på alle niveauer
 • Kan redigere passwords og personoplysninger på alle brugere.
 • Oprette og fjerne brugere på alle niveauer.
 • Tildele og redigere brugerrettigheder på alle nivauer.
 • Kun brugere der i forvejen er administratorer, kan oprette nye administratorer.

Kilderedigering: Er der krydset af ved kilderedigering betyder det, at man ser HTML-koderne i redigeringsvinduet i stedet for tekst og billeder, også kaldet WYSIWYG-visning.

Avanceret redigering:
Giver brugeren mulighed for at redigere og oprette sidespecifik CSS-styles og javascripts samt oprette avancerede sideindstillinger.

Aktiv: Sørg for at der krydset af ved aktiv, ellers kan brugeren ikke logge på systemet. Er der brugere, som man midlertidigt ikke ønsker skal have adgang til systemet, gøres de inaktive ved at fjerne krydset v. Aktiv. Deres brugerprofil bevares og kan genaktiveres.

Grupper: Ved at sætte/fjerne krydset ud for en gruppe bestemmes om den pågældende bruger indgår i gruppen.

Opret: Klik på Opret for at gemme opsætningen for den enkelte bruger.

Anuller: Klik på Anuller for at fortryde opsætningen, og vende tilbage til fanen Brugere. 

 Til top


   
   
Indstilling af Publisherrettigheder  
     
 • Sørg for at være logget ind i systemet som administrator.
 • Opret en Publisher i Opret bruger - se Opret bruger ovenfor>
 • Vælg den side som Publisher skal være ejer af.
 • Vælg Rediger til siden på værktøjslinien.
 • Et vindue med sidens indstillingsmuligheder kommer frem.
 • På fanen Rettigheder vælges den pågældende publisher på listen over ejere. Se billede af siderettigheder nedenfor.
 • Vælg de rettigheder som den pågældene publisher skal have til siden.
 • Læse = kan logge ind og læse sider. Eksempelvis inaktive sider, som ikke er offentlig tilgængelige.
 • Skrive = kan redigere i eksisterende indhold og tilføje nyt.
 • Administrere = kan læse, skrive, og ændre ejerforhold til den pågældende side.

 

 
Publisherrettigheder:  
     
 • Læse, skrive, administrere sider, som vedkommende er ejer af.
 • Oprette nye undersider til egne sider, og bevare de samme rettigheder som til oversiden.
 • Oprette sider på nivauer over sine egne sider, men uden rettigheder til siderne.
 • Oprette sider med avancerede indstillinger, hvis man er tildelt avanceret redigering i sin brugerprofil. Se Opret Bruger>

 

 
Siderettigheder    Siderettigheder    
   

 Til top

 

 
 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 10
0.010