Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
E-mail kontaktform advanced
     
Pluginnavn: Avanceret formular
Releasedato: 10.07.2005
Niveau: SiteSuite CMS Basic
   
Demoeksempel:
Referenceeksempel:
   
       
Beskrivelse:
  Med en Avanceret formular kan besøgende på din hjemmeside afsende en forespørgsel/email til dig uden brug af emailprogram.
Du bestemmer selv hvordan formularen skal udformes mht. navngivning og antallet af felter.
 
     
 
Pluginredigering:
  I Pluginredigeringen indtastes de oplysninger som er generelt gældende for formularen.
 • Oplysningerne er ikke synlige for besøgende på hjemmesiden.
 • Oplysningerne bruges i forbindelse med redigering af formularen.
 • En del af oplysningerne vil stå i den email, som sendes fra formularen.
       
   

Eksempel på visningen i Pluginstyring

 
       
   

Sådan udfyldes felterne i Pluginredigering:

 • Navn: Når man opretter et plugin skal det have et navn. Da man kan have flere udgaver af det samme plugin på samme hjemmeside, skal navngivningen være individuel, så systemet kan skelne dem fra hinanden. Du bestemmer selv hvilket navn du vil skrive, med enkelte undtagelser: det må ikke indeholde mellemrum, komma, punktum, %-tegn, bindestreg, æ, ø og å.
 • Type: Angiver plugintypen. Kan ikke ændres.
 • From: Det som indtastes her, vil komme til at stå som afsender på den mail der modtages fra formularen.
 • Email: Her skrives den emailadresse som skal modtage mails fra formularen.
 • Subject: Det som står her vises i emnefeltet på den mail som modtages fra formularen.
 • Class: Her kan man definere en CSS-class til tabellen i formularen.
 • Width: Bestemmer bredden på formularen. Som standard er valgt 100% det sikrer at formularen tilpasser sig diverse skærmopløsninger og størrelser.
 • Cellpadding: Laver indvendig afstand i felterne. Afstanden angives i pixels.
 • Cellspacing: Laver afstand mellem felterne. Afstanden angives i pixels.
 • Columns: Her indtastes antallet af kolonner i formularen.
 • Rows: Her indtastes antallet af rækker i formularen.
 • Star_color: Her indtastes farven (i hexadecimalkode) på de stjerner som viser hvilke felter, det er påkrævet at udfylde.
 • Send: Her kan indtastes en alternativ tekst. Afsend er valgt som standard.
 • Succes: Teksten som står i dette felt vises på skærmen, når brugerne har klikket på Send-knappen. %s = modtagers email-adresse (den som står højere oppe i fomularen).   betyder at e-mailadressen står med fed skrift. %s kan erstattes af anden tekst.
 • Missing: Teksten som står her vises på skærmen, når det ikke lykkes at afsende formularen. Feltet er udfyldt med standardtekst, som man kan ændre.

 

   

 Til top

 

   

       
Pluginstyring:
  I pluginstyringen oprettes og redigeres diverse inputfelter, feltnavne, checkbokse etc.
I pluginstyringen bestemmes udformningen af formularen.

   

Der kan vælges mellem følgende typer felter:

 • Label: Angiver navnet på feltet eks. Firma, Navn, Adresse, Postnr. etc.
  Alle labels vil kunne ses i indholdet i den email som modtages fra formularen.
 • Input: Felter hvor man kan indtaste i formularen. Eks.adresse, postnr. etc.
  Det som skrives i formularens inputfelter, vil fremgå af den email som modtages fra formularen.
 • Textarea: Her kan skrives tekst ind. Eks. Ris & Ros, Bemærkninger.
  Det som skrives i formularens textareafelter på hjemmesiden, vil fremgå af den email som sendes til modtageradressen.
 • Select: En rulleliste hvorfra der kan vælges.
 • Checkbox: Firkantet boks som kan tjekkes af. Eks. v. bestilling af brochurer. Bruges hvor man kan vælge både-og.
 • Radio: Rund knap som tjekkes af. Bruges hvor man kan vælge enten-eller.
 • Submit: Indsætter knap, som ved aktivering sender beskeden/mailen til den e-mailadresse, som er valgt som modtager. NB: Man kan kun indsætte én Submit i en formular.
 • Reset: Indsætter knap som nulstiller indtastningerne. NB: Man kan kun indsætte én Reset i en formular.

 

   

 Til top

 

   
Visning i pluginstyringen:
 

Herunder vises et eksempel på hvordan en formular kan se ud i pluginstyringen.
I pluginstyringen har man en aktiv visning af formularen nedenfor feltdefinitionerne, så man hele tiden kan afprøve og se formularen så tæt på det færdige resultat som muligt.

 

    Eksempel på redigering af Avanceret formular.

 

   

 Til top

 

   
Redigering af felter i pluginstyringen   Herunder vises et eksempel på redigering af et felt. I dette tilfælde Label.
    Redigering_label
   


Sådan udfyldes felterne:
 

 • Navn: Alle felter skal navngives unikt. For at kunne skelne de enkelte felter fra hinanden, er det en god idé at taste _ + forkortelse for feltnavn. Eks. adr_lbl hvis der er tale om label til en adresse.
  Det man skriver i feltet udfor Navn er kun synligt i redigeringen og kan ikke ses på formularen.
  Øvrige forkortelser: Input=inp, Checkboks=chk, Radio=rad, Textarea=txt, Select=selc.
 • Type: Her står typen af feltet som man redigerer/opretter.
 • Værdi: Her indtastes tekst som skal være synligt på formularen. Værdi kan defineres for følgende felter:
  • Label = Ren tekst. Eks: Adresse udfor et adresse-inputfelt.
  • Textarea = Tekst er synlig i tekstfeltet.
  • Input = Tekst er synligt i inputfelt.
  • Select = Tekst er synlig i felter hvorfra der kan vælges. Valgene skal separeres med komma+mellemrum. NB: Der må ikke afsluttes med komma, så virker valg ikke.
 • Påkrævet: Her kan man tjekke af om, feltet skal være påkrævet at udfylde i formularen. Kan kun sættes på input, checkboks og radiobutton.
 • Email: Her tjekkes af om feltet skal med i emailen til modtageren.
 • Prioritet: Her priorteres feltets placering i en række. Anvendes hvor flere felter forekommer i den samme række.
 • Kollonne: Her vælges hvilken kollonne feltet skal placeres i.
 • Række: Her vælges hvilken række feltet skal placeres i.
 • Size: For Input-felter er det muligt at bestemme længden af feltet. Længden angives i antal tegn/karakterer. Eks. ved postnr. hvor feltet kan sættes til 4 karakterer, så det ikke er muligt at taste flere ind. NB: Ved Select er Size = højden på feltet.
 • Maxlength: Her kan kan man indtaste en maksimal længde på et felt. Længden angives i antal tegn/karakterer. Bruges ved Textarea, input, select.
 • Style: Ønsker man et bestemt udseende til feltet, kan man skrive en style til det her i CSS.
 • Checked: Her kan man angive om feltet skal være tjekket af på forhånd.
  Kan vælges for Radio og Checkboks. Skal et felt være tjekket af skriver man checked i feltet udfor checked.
   

Til top

   
Eksempel på færdig formular.
  Herunder ses et eksempel på hvordan en avanceret formular kan se ud. Formularen er opbygget i to kolonner og 19 rækker. Afstande mellem de enkelte dele af formularen får man ved at have tomme rækker.
       
    Eksempel på en færdig formular
   

 

   

Til top

   
 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 30
0.011