Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
SiteSuite eNews
SiteSuite e-news 
Om SiteSuite eNews

SiteSuite eNews er et publiceringssystem udviklet til visning af nyheder på web. SiteSuite eNews er desuden anvendeligt i virksomheder som har brug for at distribuere større tekstmængder, artikler og nyheder i et ensartet layout.
 
SiteSuite eNews opsætter teksten på hjemmesiden i individuelt tilpassede visningsskabeloner.
Artiklerne skrives i SiteSuite eNews m. rubrik, underrubrik og brødtekst. Evt. billeder uploades til systemet og publiceringstidspunkt indstilles. Når alle indstillinger er på plads, gemmes artiklen og den vil derefter blive vist på hjemmesiden i de valgte visningsskabeloner.

Siteuite eNews ligger på adressen: http://enews.sitesuite.dk hvorfra man kan logge sig ind i systemet ved hjælp af sit brugernavn og password.


Betingelser for at kunne benytte SiteSuite eNews:
 • Man skal have oprettet en konto til SiteSuite eNews hos Uptime-IT.
 • Man skal have en hjemmeside i SiteSuite CMS hvor artiklerne vises. 
 • Hjemmesiden skal indeholde plugins til de respektive visninger af artiklerne.

SiteSuite eNews har følgende funktionaliteter:
 • Visning af tekst i forskellige tilpassede visningsskabeloner. 
 • Uendeligt antal kategorier
 • Opdeling i over- og underkategorier.
 • Brugerstyring.
 • Uendeligt antal brugere.
 • Arkivering af artikler.
 • Tidsstyret publicering.
 • Upload af billeder.
 • Skalering af billledstørrelse.

Sådan fungerer SiteSuite eNews i hovedtræk:

 • Log ind i SiteSuite eNews.
 • Skriv artiklen i SiteSuite eNews.
 • Upload billeder.
 • Indstil publiceringstidspunkt.
 • Gem artiklen.
 • Artiklen vises på hjemmesiden i de visningsskabeloner som er defineret.

Sådan bruges SiteSuite eNews:
 

Login:

e-news login

 • Indtast brugernavn og password.
 • Husk at vælge sprog.
 • Tryk på Login.
 • Startsiden vises på skærmen.

Til top


Start:

Startsiden

 • Startsiden indeholder kun velkomst.
 • Fanerne Kategorier og Brugere er kun synlige for administratorer af systemet.
 • Vælg fanen Nyheder for at gå videre.

Til top


Nyheder:
 • På fanen Nyheder vises en oversigt over allerede oprettede nyheder med deres overskrifter, deres tilhørende kategorier, publiceringsdato og tidspunkt.

opret nyheder

Sådan oprettes en nyhed: 

 • Vælg kategori på listen. Der kan ikke oprettes en nyhed uden først at vælge en kategori.
 • Vælg Opret Nyhed.
 • Skriv og indstil artiklen.

Opret nyhed

Sådan udfyldes felterne: 

 • Rubrik er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Underrubrik er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Brødtekst er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Af er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Kilde er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Link er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Prioritet: Vælg prioritet i kategori. Kan være prædefineret i indstillingerne for kategorien.
 • Må arkiveres: Flueben = arkivering. Kan være prædefineret i indstillingerne for kategorien.
 • Publicer: Flueben = visning på siden. Kan være prædefineret i indstillingerne for kategorien.
 • Publiceringsdato: Vælg dato og tid.
 • Levetid: Vælg periode. Levetiden gælder fra publiceringsdato/tid.
 • Kategori: Skifte kategori.
 • Klik på Opret for at komme til 2. del af opret nyhed hvor der kan uploades billeder til artiklen.

opret nyhed med billede

 • Klik på Gennemse for at vælge billedfil.
 • Upload: Flueben = upload ved gem.
 • Billedstørrelse: Vælg bredde i pixels.
 • Billedtekst er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Fotograf er valgfri. Udfyldt = visning på siden.
 • Klik Gem for at gemme nyheden m. billeddata.
 • Når en nyhed er gemt er der mulighed for nederst i vinduet at vælge Preview.

Preview

 • Preview vises i separat pop-up vindue.

Til top


Arkiv:
 • På fanen Arkiv vises en oversigt over de arkiverede artikler m. kategori og publiceringsdato og tid.

Arkiv oversigt

 • Der vises max. 10 artikler på hver side.
 • Nederst i vinduet kan der bladres i siderne ved at klikke på sidetallet.
 • Vælges en kategori sorteres de arkiverede artikler på den pågældende kategori.
 • Klikkes på en artikel kommer man til Redigér arkiveret nyhed.

Til top


Redigér arkiveret nyhed:
 • Vinduet er det samme som til Opret nyhed. Se Opret nyhed>
 • Artiklen vises med alle indstillinger som den er oprettet med.
 • Der kan ændres på alle tidligere indstillinger i Redigér arkiveret nyhed.

Kategorier:
 • Fanen Kategorier kan kun ses af brugere som er oprettet som administratorer. Se brugere> 
 • På fanen Kategorier vises oprettede kategorier i en hierakisk struktur. 
 • Der kan oprettes kategorier i to niveauer: over -og underkategori.
 • Klik på Opret kategori for at oprette ny kategori.

Kategorier

 • Vinduet med Opret kategori vises.
 • Felterne udfyldes med oplysninger om den pågældende kategori.

Opret kategori

 

Sådan udfyldes felterne: 

 • Kategorinavn: Giv kategorien navn.
 • Overkategori: Vælg overkategori til kategorier som skal være underkategorier.
 • Arkivering: Flueben= arkivering er forvalgt som standard på alle nyheder som oprettes i den pågældende kategori. Kan fravælges ved oprettelse af nyhed.
 • Påtving arkivering: Flueben= arkivering er forvalgt som standard på alle nyheder som oprettes i den pågældende kategori. Kan ikke fravælges ved oprettelse af nyhed.
 • Publicer: Flueben = publicering er forvalgt som standard på alle nyheder som oprettes i den pågældende kategori. Kan fravælges ved oprettelse af nyhed.
 • Påtving publicering: Flueben = publicering er forvalgt som standard på alle nyheder som oprettes i den pågældende kategori. Kan ikke fravælges ved oprettelse af nyhed.
 • Levetid: Levetid er forvalgt for alle nyheder som oprettes i den pågældende kategori. Kan ændres ved oprettelse af nyhed.
 • Påtving levetid: Flueben= forvalgt levetid. Kan ikke ændres ved oprettelse af nyhed.
 • Prioritet: Den valgte prioritet vil være standard på nyheder oprettet i den pågældende kategori. Kan ændres ved oprettelse af nyhed.
 • Påtving prioritet: Flueben= forvalgt prioritet. Kan ikke ændres ved oprettelse af nyhed i den pågældende kategori.
 • Fodnote: Teksten som skrives her vil være standard på alle nyheder oprettet i den pågældende kategori. Kan ændres ved oprettelse af nyhed.
 • Påtving fodnote: Flueben= Forvalgt fodnote. Kan ikke ændres ved oprettelse af nyhed.

Til top


Rediger kategori:
 • Vinduet er det samme som til Opret kategori. Se Opret kategori>
 • Kategorien vises med alle indstillinger som den er oprettet med.
 • Der kan ændres på alle tidligere indstillinger i kategorien.

Til top


Brugere:
 • Man skal være oprettet som administrator for at kunne se fanen Brugere.
 • Kun administratorer kan oprette og redigere andre brugere.
 • På fanen Brugere vises en liste over alle oprettede brugere af systemet.
 • Klik på Opret bruger for at tilføje ny bruger.

Brugere

 • Indtast oplysninger om den nye bruger.

Opret brugere

Sådan udfyldes felterne:

 • E-mail: Brugerens emailadresse.
 • Password: Her indtastes et password. Af sikkerhedsmæssige årsager børe det være på 6 - 8 tegn, og gerne tal og bogstaver blandet.
 • Fornavn: Brugerens fornavn.
 • Efternavn: Brugerens efternavn.
 • Aktiv: Flueben = brugeren er aktiv.
 • Administrator: Flueben = brugeren er administrator. D.v.s. at vedkommende har ret til at oprette/redigere andre brugere og oprette/redigere kategorier.
 • Klik på Opret for at oprette brugeren.
 • Brugeren kan nu ses på listen over brugere.

Til top


Log ud:
 •  Klikker man på Log ud, er man logget ud af systemet.

Til top


 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 11
0.012