Uptime-IT ApS
   
     
 
         
 
SiteSuite @list
  SiteSuite@list logo
Pluginnavn: SiteSuite @list Til-/Afmelding
Niveau: SiteSuite Limited og op.
 
 
 
 

SiteSuite @list er et system som administrerer og organiserer udsendelsen af nyhedsbreve. Systemet opsamler og registrerer e-mailadresser som er indtastet via hjemmesiden. Når nyhedsbrevet er klar til afsendelse, sørger systemet for at sende det til de tilmeldte e-mailadresser.

SiteSuite @list er anvendeligt i både små og større virksomheder, hvor man ønsker en større tilknytning til sine kunder ved, at kunne tilbyde dem uforpligtende information direkte i deres mailboks.

 
  SiteSuite @list indeholder følgende funktionaliteter:
 
 • Opsamling og registrering af oplysninger fra tilmeldingsformular på hjemmesiden.
 • Modtagelse og registrering af nyhedsmail afsendt fra mailprogram m. dato, årstal og klokkeslet.
 • Stiller nyhedsmail i kø til afsendelse i udbakke.
 • Afsendelse af nyhedsmail til fastsat tid og dato til aktive tilmeldte.
 • Linkstatistik m. totale- og unikke hits.
 • Registrering af aktive/inaktive tilmeldte.
 • Oprettelse og redigering af nye tilmeldinger.
 • Visning af filstørrelser på nyhedsmail.
 • Registrering og visning af planlagt afsendelsestidspunkt.
 • Registrering og visning af reelt afsendelsestidspunkt.
 • Registrering og visning af antal afviste mails.
 • Indstilling af max. antal afvisninger af mails.
 
  Tre betingelser skal være opfyldt, før man kan benytte SiteSuite @list:
 
 1. Man skal have en hjemmeside i SiteSuite CMS
 2. På hjemmesiden skal der indsættes et plugin med tilmelding/afmelding til SiteSuite @list. Læs om indstillinger for Siteuite @list plugin>
 3. Man skal have oprettet en konto til SiteSuite @list hos Uptime-IT.
 
  Afsendelse af nyhedsbreve med SiteSuite @list foregår i følgende trin:
 
 • Man skriver nyhedsbrevet i sit sædvanlige mailprogram.
 • Man sender mailen/nyhedsbrevet til SiteSuite @list.
 • I SiteSuite @list planlægger man dato og tid for afsendelse af nyhedsbrevet.
 • SiteSuite @list sørger for afsendelse af nyhedsbrevet til den fastsatte tid og til de e-mailadresser som er tilmeldt via hjemmesiden.

 

  SiteSuite @list diagram
 

Til top

 
  Sådan kommer man ind i SiteSuite @list:
 
 • Når man har fået oprettet et SiteSuite @list får man tildelt kontonavn og password, og har dermed adgang til systemet og sin egen postliste. På samme måde som man har adgang til SiteSuite CMS og sin egen hjemmeside via brugernavn og password.
 • For at kunne logge ind i SiteSuite @list, skal man skrive: http://alist.sitesuite.dk i internetbrowserens adressefelt og taste Enter.
 • Derefter kan man logge ind i systemet ved hjælp af sit kontonavn og password. Se login nedenfor>
 • Når man er logget ind i SiteSuite @list, kan man foretage diverse indstillinger for udsendelsen af nyhedsbrevet. Se nærmere beskrivelse af hvordan man laver indstillinger i SiteSuite @list nedenfor>
 • Postlisten i SiteSuite @list indeholder e-mailadresser på de personer som er tilmeldt nyhedsbrevet via hjemmesiden. Systemet kan også indeholde andre oplysninger om de personer som ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet. Omfanget af oplysninger om de tilmeldte, afhænger af indstillingerne i pluginet. Se indstillinger for SiteSuite @list plugin>

Til top

 
  Sådan fungerer systemet fra hjemmesiden:
 
 • På hjemmesiden skal der indsættes et plugin som hedder SiteSuite @list tilmelding/afmelding.
  Læs her hvordan man indsætter SiteSuite @list plugin>
 • Dette plugin viser en formular på hjemmesiden hvorfra besøgende kan til- eller afmelde sig nyhedsbrevet.
 • I formularen skal besøgende som minimum indtaste deres e-mailadresse, men formularen kan også indstilles til at indeholde oplysninger om navn, firma, telefonnr. etc. Se redigering af plugin>
 • Når besøgende har indtastet deres oplysninger og valgt Tilmeld sørger pluginet for at sende de indtastede oplysninger fra hjemmesiden til SiteSuite @list.
 • På hjemmesiden vises en bekræftelse på tilmeldingen.
 • Man afmelder sig nyhedsbrevet på hjemmesiden i samme formular som tilmeldingen, men klikker i stedet på Afmeld.

 • Oplysningerne om afmeldelse sendes til SiteSuite @list.
 • På hjemmesiden vises en bekræftelse på afmeldingen.

Til top

 
  Sådan klargøres nyhedsbrevet til afsendelse:
 
 • Nyhedsbrevet oprettes og færdigredigeres i et hvilket som helst e-mailprogram, som man har til rådighed: Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Entourage etc.
 • Det er underordnet om nyhedsbrevet oprettes som HTML-mail eller som ren tekstmail.
 • Nyhedsbrevet sendes fra e-mailprogrammet på din egen computer til SiteSuite @list på serveren.
 • Mailadressen på SiteSuite @list er det samme som det kontonavn man har fået tildelt.
 • Dernæst logger man ind i SiteSuite @list. Se login nedenfor>
 • Nyhedsbrevet skal derefter indstilles til afsendelse med dato og tid i SiteSuite @list. Se indstillinger for afsendelse nedenfor.

Til top

 
  Login i SiteSuite @list og indstillinger af forsendelsen:
  1. Login
 
 • Skriv: alist.sitesuite.dk i browserens adressefelt og tast Enter.
 

@list adresse

   
 
 • Login-vinduet kommer frem.
  SiteSuite @list login
 
 • I Login-vinduet indtastes kontonavn og password. Begge dele er udleveret ved oprettelsen af din SiteSuite @list.
 • Vælg sprog
 • Klik på Login

Til top

 
  2. Start
 
 • Efter Login kommmer man til Start-fanen i SiteSuite @list.
  @list startfane
 
 • På Start-fanen kan du se hvor mange der er tilmeldt nyhedsbrevet og hvor mange der er aktive/inaktive.
 • Vælg fanen Udbakke for at planlægge en forsendelse.

Til top

 
  3. Udbakke
 
 • Kategorien Emne viser en oversigt over de nyhedsbreve som er modtaget af systemet.
 • Under kategorien Størrelse kan du aflæse filstørrelsen på nyhedsbrevet.
 • Under Registreret vises dato og tidspunkt for modtagelsen af nyhedsbrevet i SiteSuite @list.
 • Under Planlagt vises dato og tidspunkt for afsendelse fra SiteSuite @list.
 • Under Afsendt vises dato og tidspunkt for afsendelsen.
  Udbakken
   
 
 • Klik på det nyhedsbrev som skal planlægges til afsendelse for at få vist forsendelsen.
  Udbakke_vis_forsendelse
   
 
 • Vælg Redigér for at redigere forsendelsen.
  Udbakke_rediger_forsendelse
   
 
 • Redigér Forsendelse: her indstilles dato og tidspunkt for afsendelse af nyhedsbrevet.
  Når dato og tid er indstillet, sørger SiteSuite @list for at afsende nyhedsbrevet til alle modtagere på listen til den fastsatte tid. Modtagere af nyhedsbrevet kan ses under Tilmeldte.
 • Vælg Nulstil for at fortryde indstillingerne og indtast nye indstilllinger.
 • Linkstatistik: Har du links i dit nyhedsbrev som fører ind til din hjemmeside, kan du sætte flueben i boksen udfor linkstatistik. Når nyhedsbrevet er afsendt, vil du på fanen Statistik kunne se hvor mange af modtagerne som har klikket på de links, og dermed er kommet ind på din hjemmeside.
 • Vælg Slet for at slette nyhedsbrevet i SiteSuite @list. Slettes nyhedsbrevet ved en fejl, skal det sendes på ny fra mailprogrammet til SiteSuite @list.
 • Vælg Gem for at gemme indstillingerne for afsendelsen.
 • Vælg Tilbage for at komme tilbage til udbakken, hvor det planlagte tidspunkt for forsendelsen kan ses.

Til top

 
  4. Sendt
 
 • Fanen Sendt viser en oversigt over alle forsendelser som er afsendt.
  Fanen_sendt
   
 
 • Klikker man på et nyhedsbrev på listen, kommer man til Vis forsendelse, hvor der vises specifikke oplysninger om den pågældende forsendelse.
  Sendt_vis_forsendelse
   
 
 • Vælg Til Udbakken for at lægge nyhedsbrevet i udbakken og sende det igen.
 • Vælg Tilbage for at komme tilbage til Sendt.

Til top

 
  5. Tilmeldte
 
 • Fanen Tilmeldte viser en oversigt over de e-mailadresser som er tilmeldt nyhedsbrevet.
 • Aktiv viser om den tilmeldte er aktiv/inaktiv. Man er automatisk aktiv ved tilmelding. Vælger man at gøre en tilmeldt inaktiv, findes den tilmeldte stadig på listen, men der bliver ikke afsendt mails til vedkommende.
 • Afvisninger fortæller hvor mange gange afsendelsen af nyhedsbrevet til den pågældende er fejlet.
 • Opret ny tilmelding bruges i de tilfælde hvor en modtager tilmeldes udenom tilmeldingsformularen på hjemmesiden.
  Tilmeldte
   
 
 • Klik på Opret ny tilmelding for at indtaste oplysninger om en ny modtager af nyhedsbrevet.
  Opret tilmelding
   
 
 • Vælg Opret for at gemme tilmeldingen.
 • Vælg Nulstil for fortryde de indtastede oplysninger.
 • Vælg Tilbage for at komme tilbage til Tilmeldte.
 
 • Klikkes der på mailadressen for en tilmeldt på listen over tilmeldte, kommer man til Vis tilmelding hvor man kan se oplysningerne om den pågældende.
  Vis tilmeldte
   
 
 • Vælg Redigér for at redigere oplysningerne.
  rediger tilmelding
   
 
 • Vælg Gem for at gemme de nye oplysninger.
 • Vælg Slet for at slette oplysningerne.
 • Vælg Nulstil for at fortryde indtastningen.
 • Vælg Tilbage for at kommet tilbage til listen over tilmeldte.

Til top

 
  6. Statistik
 
 • Hvis der i nyhedsbrevet har været indsat links til hjemmesiden, kan man med Statistik se totale og unikke hits på de enkelte forsendelser. 
 • Statistikken viser med andre ord det besøgstal som nyhedsbrevet har medført på hjemmesiden.
  @list statistik
   
 
 • Klik på på navnet for forsendelsen for at få vist statistikken med mere detaljerede oplysninger.
  @list statistik
 
 • Under Adresse vises en liste over de sider som der har været linket til i nyhedsbrevet, og som modtagerne har klikket på.
 • Udover totale/unikke hits er det muligt at se hvordan trafikken har været fordelt på døgnets timer.

Til top

 
  7. Indstillinger
 
 • På fanen Indstillinger kan man se generelle indstillinger som gælder for postlisten.
  Indstillinger
   
 
 • Afsender Email er adressen på den mailkonto som kan sende mails til SiteSuite @list.
 • Referencenøgle er en 32-cifret kodenøgle som bruges i oprettelsen af SiteSuite @list plugin.
  Referencenøglen sørger for at hjemmesiden og SiteSuite @list kan kommunikere sammen.
 • Vælg Redigér for at redigere oplysningerne.
  Rediger indstillinger
   
 
 • Afsender Email er det samme som kontonavn og kan ikke ændres.
 • Referencenøglen er unik og kan ikke ændres.
 • Afsendernavn er navnet på nyhedsbrevet.
 • Svar til er den mailadresse som der vil blive sendt svarmail til, hvis modtagere af nyhedsbrevet vælger svar i deres mailprogram.
 • Godkendt afsender er den mailkonto som har lov til at sende mails/nyhedsbreve til Site Suite @list.
 • Vælg Nulstil hvis indstillingerne fortrydes.
 • Vælg Gem for at gemme indstillingerne.
 • Vælg Tilbage for at komme tilbage til indstillinger.

Til top

 
  8. Log Ud
 
 • Klik på fanen Log Ud for at komme ud af SiteSuite @list.

Til top

 
 
 
         
 
  
Uptime-IT ApS • Abildvej 5E • 5700 Svendborg • Tlf: 63 60 20 00 • Fax: 63 60 20 21
post@uptime.dk
SiteSuiteCMS
Online: 14
0.012